Bireysel Psikoloji

Dikkat Eksikliği Belirtileri

dikkat eksikliği belirtileri

Dikkat Eksikliği Belirtileri

Dikkat eksikliği belirtileri kısaca ”DEHB” aslında oldukça kolay fark edilebilmektedir. Çoğunluk ile hiperkativite olan çocuk ve yetişkinlerde görülmektedir. Dikkat eksikliği bozukluğu, insanların dikkatlerini toplamakta, görevlere odaklanmakta ve davranışlarını kontrol etmekte güçlük çekmelerine neden olan bir akıl sağlığı durumudur. Bu, hiperaktiviteye ve dürtüselliğe yol açabilir. DEHB, en az 6 ay süren kronik bir durum olarak kabul edilir. Tedavi ilaç ve davranış terapisini içerir.

Bu durum aslında bir bozukluk değil, diğer bozuklukların veya durumların neden olabileceği semptomlardan sadece biri olarak belirlenmiştir. Yetişkinlere nazaran çocuklarda daha sık görülen bir dizi davranıştır. Dikkat eksikliği belirtileri bu şekilde sıralanabilir;

 • Oturma yerlerinde kıpırdanma veya kıvranma
 • Gerektiğinde oturmakta güçlük çekme
 • Aşırı konuşmak
 • Sessizce oyun oynamakta veya boş zaman etkinliklerine katılmakta güçlük çekmek
 • Dış uyaranlarla dikkati kolayca dağılmak
 • Uzun süre tek bir şeye odaklanamama
 • Sabırsızlık ve huzursuzluk
 • Başkalarının konuşması bitmeden sözünü keserek sohbete dahil olma

dikkat eksikliği tanısı ve teşhisi

Dikkat Eksikliği Nedir?

Dikkat eksikliği, doktor tarafından teşhis edilebilen bir ruh sağlığı durumudur. Bir şeye uzun süre odaklanamama ile karakterizedir ve ayrıca hiperaktivite ile karakterize edilebilir. DEHB her yaştan insanı etkiler, ancak en yaygın tanı yaşı dört ila yedi yaş arasındadır. Dikkat eksikliği semptomları, çocuğun yaşı için tipik olarak beklenenden daha sık ve şiddetli olan kalıcı bir dikkatsizlik veya hiperaktivite – dürtüsellik modeli ile karakterize edilir. Çocuk aşırı aktif, az aktif veya her ikisi birden olabilir. Çocuk ayrıca okulda, işte veya diğer etkinliklerde ayrıntılara dikkat etmekte veya dikkatsizce hatalar yapmakta güçlük çekebilir.

Üç tip DEHB vardır: dikkatsiz, hiperaktif ve birleşik. Dikkatsiz tip; hayal kurma veya eldeki görevden kolayca dikkati dağıtma ile karakterize edilir. Hiperaktif tip; kıpırdanma veya düşünmeden dürtüsel hareket etme ile karakterizedir. Kombine tip; hem dikkatsizlik hem de hiperaktif semptomları içerir.

Dikkat Eksikliği Tanısı Nasıl Konmaktadır?

ADD veya DEHB olarak da bilinen dikkat eksikliği bozukluğu, odaklanamama ve dikkat edememe ile karakterize edilen bir akıl sağlığı bozukluğudur. Dikkat eksikliği belirtileri izlenerek teşhisi aşağıdakilere dayanarak yapılır;

 • Çocuğun en az altı ay boyunca altı veya daha fazla dikkatsizlik belirtisi göstermesi gerekir.
 • Çocuğun en az altı ay boyunca altı veya daha fazla hiperaktivite ve dürtüsellik semptomu olması gerekir.
 • Çocuğun semptomları günlük yaşama, akademik performansa, sosyal becerilere ve başkalarıyla ilişkilere müdahale etmelidir.
 • Çocuğun semptomlarına kaygı veya depresyon gibi başka herhangi bir ruh sağlığı durumu neden olamaz.
 • Madde kötüye kullanımı, kafa travması, beyin tümörü, ilaç yan etkileri veya görme sorunları gibi semptomlara neden olabilecek başka faktörler yoktur.

Dikkat Eksikliği Tedavisi

Dikkat eksikliği tedavisi, dikkat güçlüğü çeken hastalara uygulanan medikal bir tedavidir. Çocuklarda ve yetişkinlerde teşhis edilebilir. Dikkat eksikliği tedavisi hastaya dikkat süresini düzenlemek için ilaçlar verilebilir ve davranışsal terapileri içerebilir. Uygun tedavi verilmesi sağlanabilmesi için yaş, cinsiyet ve başka ruhsal hastalıklar göz önünde bulundurularak sunulmaktadır. Kişinin hiperaktivite sorunu varsa bunun için de ayrı bir tedavi süreci başlar.

dikkat eksikliği tedavisi

Tedaviler ilaçlı ve ilaçsız olarak iki farklı şekilde seyretmektedir. Hastanın tam bir sağlık göstermesi açısından çoğunluk ile ikisi de aynı anda uygulanmaktadır. DEHB tedavisi yıllar içinde gelişmektedir. DEHB yönetimi için metilfenidat ve amfetaminler gibi uyarıcı ilaçların kullanımı artmaktadır. Uyarıcı ilaçların kullanımı hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkat eksikliği belirtilerini azaltmada etkilidir.

Bloğa geri dön

Diğer İçerikler