Evlilik Terapisi

İlişkileri için endişeleri olan ve ilişkilerinin kalitesini artırmak isteyen çiftlere uygulanan bir terapi olarak tanımlanır. Evlilik terapisi evliliklere yardım edilmesi ve gereken desteğin sağlanması için uygulanır. Evlilik terapisinin amaçları yerine geldiğinde terapi sonrası eşlerin kazanımları da bunlar olacaktır. Bütün bunlar kazanıldığında evliliğin kalitesi yükselecek ve eşlerin evliliği mutlu bir şekilde sürdürmeleri mümkün olacaktır.

Evlilik terapisi, çift terapisi ve ilişki terapisi benzer kavramlar olup bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkileri desteklemeyi hedeflerler. Eşinizle, partnerinizle yaşadığınız ilişki ve etkileşim sorunları, cinsel sorunlar, çocuklara ait sorunlar, çiftlerin birinde gelişen depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlık durumlarında bireysel terapi eşliğinde çift ve evlilik terapisi gerekebilir.

Aile üyelerinden birinin alkol ya da madde kullanımı, yeme bozuklukları, çocuk ve ergenlerin davranış bozuklukları ya da sorunları, duygusal istismar, ihmal ve şiddet uygulama, boşanma ya da ayrılma kararı alma, evlilik ya da ilişkiyi kurtarma, sağlıklı bir ayrılma süreci yaşama gibi farklı duygusal ve psikolojik problemlerde evlilik terapisi ihtiyacı doğabilir.

Evlilik terapisinde çiftlere kendini ve eşini anlamayı öğretmek amaçlanır. Dolayısıyla iletişim kurmayı öğrenmek esastır. Tartışabilmeyi, sağlıklı biçimde kavga edebilmeyi öğrenmek de evlilik terapisinin içindedir. Sağlıklı bir ilişki, mutlu bir evlilik hiç sorun yaşanmaması, hiç tartışma olmaması demek değildir. Çiftler iyi niyetli, değişime ve gelişime açık oldukça çözümlenmeyecek sorun yoktur. Bazı durumlarda ise sağlıklı biçimde ilişkiyi sonlandırmaya yardım etmek evlilik terapistinin görevleri arasındadır.

evlilik terapisi - evlilik terapisti - bursa psikolog - abdullah gürleroğllu

Evlilik Terapisinin Amacı

Evlilik terapisinde amaç elbette eşlere gereken desteğin sağlanmasıdır. Burada amacın belirlenmesine birlikte karar verilir.

Kişilerin kendilerini, eşlerini ve ilişkilerini daha iyi anlamalarını sağlamak
İlişkileri her yönüyle değerlendirip kalitesini artırmak
Öfkenin sağlıklı bir biçimde kontrol edebilmesini sağlamak
Eşlerin birbirlerinin yaralarını görüp bunlarla baş etmeyi öğrenmek
Eskisi gibi romantik, eğlenceli olabilmek
İlişkide krizleri aşmayı öğrenmek
Birbirini daha iyi dinlemeyi ve anlamayı sağlamak
Eşlerin birbirlerini sevmelerini, bağlanmalarını sağlamak
Kişinin kendisinin ve eşinin korkularını, gereksinimlerini farkına vararak nasıl daha iyi ve güvenli bir ilişki kurulabileceğini anlamak

Günümüzde kadın erkek ilişkilerinde çiftlerin birbirlerinden beklentileri, mutluluk istek ve asgari standartları yükselmiş, profesyonel yardım gereksinimi artmıştır. Eskiden aile büyükleri, din adamları, arkadaşlar gibi yakın çevre ve otorite figürlerinden alınan destek, uzman psikiyatrist, psikoterapist, evlilik terapisti tarafından en sağlıklı biçimde verilir olmuştur.

Evlilik terapisi ya da çift terapisine, çiftler geçinemedikleri, tartışıp kavga ettikleri, ilişkilerinin eskisi gibi olmadığı şikayetiyle iletişimsel problemlerle ortak kararla doğrudan müracaat ettikleri gibi bazen de eşlerden ya da çocuklarda birinde gelişen önemli bir ruhsal belirti üzerine gelirler.

Dıştan bakıldığında bireysel gibi görünen psikolojik rahatsızlığın altında bir evlilik sorununun yatması kuvvetle muhtemeldir. Eşlerden biri bu durumu kabul etmekte zorlanabilir. Eşlerin birbirini bağımsız, kendine has bir insan olarak görebilmeyi öğrenmeleri, kendisinin ve karşısındakinin kişilik özelliklerini anlayabilmeleri, uzlaşamayacak yanlarını kabul edip hoş görebilmeleri evlilik terapisi boyunca sağlanmaya çalışılacaktır.

Evlilik öncesi göz yumulan, görmemezliğe gelerek, değişir umudu taşınan kusurların evlilikte değiştirilmeye çalışılması ya da problemlerin uzun süre halı altına süpürülmesi sonucu taşarak patlama yapması evlilik terapisti olarak en sık karşılaştığımız evlilik sorunlarındandır. Eşlerin sorumluluk paylaşımı, birbirleriyle, aile büyükleriyle ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesi, çocuklarla ilgili konularda fikir ve uygulama birliğinin sağlanması evlilik terapisi boyunca işlenecektir.

İletişim ve ilişkide yapılan en büyük hatalardan biri duygularımızın nedenini kendimizde aramak yerine dışarıda aramaktır. “Beni üzdü”, “Beni kırdı”, “Beni mutlu et” yaklaşımını “Beraber nasıl olabiliriz” anlayışına döndürdüğümüzde pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir. Çatışmasız bir ilişki düşünülemez. Çatışmaları ilerleme ve gelişme fırsatı olarak değerlendirmeniz evlilik terapisinin temel hedeflerindendir.

Temel kişilik özellikleri, karakter ve mizaç değişmese de her yaşta her zaman değişim ve gelişim, yeni ifade tarzları mümkündür. Bu tüm psikoterapilerde ortak amaçlardandır. Çiftler kendi kişiliklerinin ilişkilerine yansımalarının farkındalığına vardıklarında evlilik terapisi görevini yapmış olacaktır.

Evlilik terapisinde psikoterapistiniz bir hakim ya da hakem pozisyonunda değildir. Sorunun çözümünde kim haklı, kim haksız gibi meselelere girilmez. Evlilik terapisti herkese eşit mesafede durur, ilişkideki rolleri, iletişim tarzınızı göstermeye çalışır. Evlilik terapisi sırasında ilişkinizdeki güçlü yanları ve zorlandığınız alanları rahatça görme fırsatı bulur, objektif olarak değerlendirebilirsiniz.

Çift terapisi ve evlilik terapilerinde, eşlerin sorunlarını konuşabilir hale gelmeleri çözüm ve tedavide ilk basamaktır. İletişim becerilerini arttırma yolları yanında geçmişten bugüne yaşanan sorunlar da adım adım terapide işlenecektir.

Hangi Durumlarda Evlilik Terapistine Başvurulur?

Partnerle sağlıklı iletişim kurulamıyorsa,
Eşler kendilerini ve birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorsa,
Sağlıklı bir şekilde öfke kontrolü sağlanamıyorsa,
Aynı kavgalar sürekli olarak tekrarlanıyorsa,
Cinsel yakınlık kaybedildiyse,
Eşlerden biri ya da ikisi evlilik içinde kendini sıkışmış hissediyorsa,
Eşlerin birbirine güven problemi varsa,
Eşlerin birlikte karar almaları güçleşmişse,
Önemli kararlar alma sürecinde bulunuluyorsa ( ayrılık, çocuk sahibi olmak gibi ),
İlişkinin kalitesi artırılmak isteniyorsa.

Bu sayılanlar, evliliğin kalitesini önemli ölçüde düşürmekle birlikte evlilikte mutluluğu mümkün kılmaz. Bu noktada evlilik terapisti devreye girer ve eşlere gereken destek ve yardım verilir.

Evlilik Terapisi Nasıl Yapılır?

Evlilik terapisi, bireysel terapiye oranla daha zordur. Zira eşler birbirlerinden farklı konulara takılmış olabilirler. Bu nedenle; bir çözüme varılıncaya kadar seanslar devam eder. Geçmiş ve bilinç hususlarından çok güncel konulara değinilir. Yani, eşlerin o süreçte yaşadıkları sorunlar üzerinde durulur ve eşlerin sorunlarla ilgili fikirleri görüşleri alınır. Bunlara çözüm aranır.

Seans süresince eşlerden biri anlatırken diğer eşin dinlemesi sağlanır.
Eşlerin ortak bir noktada buluşabilmeleri için amaçlar belirlenir. Bu amaçlara yoğunlaşılır.

Seanslar sırasında eşler arasında tartışmalar yaşanabilir. Böyle durumlarda terapist, gözlemci olur. Tarafsızca dinlemeye devam eder. Bu da terapistin eşlere yardımcı olmasında önemlidir.
Terapi bu şekilde yapılır. Seansların ne kadar devam edeceği eşlerin iletişimine, evliliğin genel durumuna ve bunun gibi bazı faktörlere bağlıdır.

Ancak; genel olarak evlilik terapileri 5-10 seans arası değişir. Seanslar haftada bir ya da iki haftada bir olmak üzere uygulanır. Seanslar yaklaşık olarak bir buçuk saat sürer. Böylelikle eşler bu uzun sürede sorunlarını rahatça anlatma imkanı bulurlar.

Evlilik Terapisinde Eşlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Evlilik terapisinin amacına ulaşması ve tam sonuç alınması için eşlerin de dikkat etmeleri gereken hususlar var. Seanslarda eşler, terapiste karşı açık olmalı ve objektif yaklaşmalıdırlar. Sorunlar açıkça dile getirilirse bu sorunlar için bir çözüm bulunması mümkün olur.

Eşler birbirlerine karşı suçlayıcı olmamalıdırlar. Terapilerde bu durum sıklıkla yaşanır. Unutulmamalıdır ki bu seanslar çözüm üretmek ve evliliğe yardımcı olmak için yapılır. Bu nedenle, birbirini suçlamak eşlere ve evliliğe bir şey kazandırmaz. Evlilik terapilerinde çözüme odaklanılmalı, terapistin yönlendirmeleri ile eşlerle ortak noktalarda buluşma amacı güdülmelidir.

Eşlerden Biri Evlilik Terapisini Kabul Etmediğinde Ne Yapılır?

Evliliklerde eşlerden biri evlilik terapisine sıcak bakarken diğer eş terapiye yanaşmaz. Eşlerden birinin terapiye yanaşmamasının birçok nedeni olabilir.

Terapide suçlanacağı düşünülmesi.
Kendini tehdit altında hissederek utanılması
Evlilikte var olan sorunların çözülebileceğine karşı umudun olmaması
Terapinin hiçbir işe yaramayacağına inanılması
Duygu ve düşüncelerin başka biriyle paylaşılmak istenmemesi gibi birçok neden sayılabilir.

Eşlerden sadece birini evlilik terapistine gitmesi tam bir sonuç vermez. Zira tek bir eş ile evlilikte değişikliklere gidilmesi oldukça zordur. Eşlerden birinin değişme çabasıyla sorunların üstesinden gelinemez. Bu durumda evlilik terapisine sıcak bakmayan eşin ikna edilmesi gerekir. İkna etmek zordur. Evlilik hakkında daha fazla bilgi.

Ancak; bu noktada eşe terapinin gerekliliği, evliliğin daha iyi bir noktaya gelebileceği anlatılabilir. Psikolog iletişim için tıklayın.